TCKI

TCKI 2016
Bezoekadres
Florijnweg 6
6883 JP Velp

Postadres
Postbus 27
6880 AA Velp
Contactpersoon ir. J.H. van Wijck
Telefoon 026 3845600
Fax 026 3845601
E-mail info@tcki.nl
Website www.tcki.nl

TCKI is een onafhankelijke dienstverlenende onderneming gericht op bouwmaterialen op gebied van: 1. Kwaliteitsvaststelling; het toetsen van producten aan gestelde specificaties volgens vastgelegde beproevingsmethoden 2. Kwaliteitsvoorspelling; het beoordelen van de geschiktheid van een product voor bepaalde toepassingen of het lange termijn gedrag ervan bepalen. 3. Laboratoriumonderzoek aan grondstoffen en additieven 4. Het bepalen van de slipweerstand van vloeren en vloermaterialen 5. Het onderzoek aan metselmortels 6. Het onderzoek aan hydrofobeermiddelen 7. Arbo: risicoanalyses en metingen m.b.t. geluid, vezels, (fijn)stof en kwarts 8. Milieu: rookgas-en luchtemissiemetingen, incl. stofemissies